Tại sao bạn nên sử dụng tên miền riêng cho email marketing của doanh nghiệp

Tại sao bạn nên sử dụng tên miền riêng cho email marketing của doanh nghiệp?